Spørretimespørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til statsministeren

Datert: 27.11.1995
Besvart på vegne av: Statsministeren
Besvart: 06.12.1995 av justisminister Grete Faremo

Marit Arnstad (Sp)

Spørsmål

Marit Arnstad (Sp): "Den siste tiden er det blitt avdekket brudd på offentlighetsloven i flere departement. I tillegg viser en undersøkelse i Aftenposten at en stor andel av forvaltningens dokumenter blir hemmeligholdt.

Hva vil Regjeringen gjøre for å sikre økt åpenhet og offentlighet i forvaltningen?"


Les hele debatten