Spørretimespørsmål fra Inga Kvalbukt (Sp) til landbruksministeren

Datert: 30.11.1995
Besvart: 06.12.1995 av landbruksminister Gunhild Elise Øyangen

Inga Kvalbukt (Sp)

Spørsmål

Inga Kvalbukt (Sp): "En gårdbruker i Hemnes kommune har fått avslag fra Statskog på søknad om å oppføre gjeterbu for å kunne bedre omfanget av tilsyn og gjeting av sauer på beite.

Meiner statsråden større grad av gjeting, og i den forbindelse oppføring av gjeterbu, kan være tjenlige tiltak for å redusere rovdyrskade?"


Les hele debatten