Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til landbruksministeren

Datert: 01.12.1995
Besvart: 06.12.1995 av landbruksminister Gunhild Elise Øyangen

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): "Nordås gårdsmeieri må betale kr 1,15 pr. liter produsert melk i utjevningsavgift til Riksoppgjøret. Dette innebærer en reduksjon på 35% i forhold til hva Samarbeidsorganet for Riksoppgjøret kom til som riktig avgift. Med dagens meierisystem påstås det at dette innebærer en subsidiering fra øvrige bønder og meierisamvirket.

Hva er begrunnelsen for nedjusteringen av utjevningsavgiften?"


Les hele debatten