Spørretimespørsmål fra Terje Sandkjær (Sp) til miljøvernministeren

Datert: 30.11.1995
Besvart: 06.12.1995 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Terje Sandkjær (Sp)

Spørsmål

Terje Sandkjær (Sp): "I forbindelse med reguleringen av Mustadområdet på Lilleaker i Oslo er det fremlagt to alternativer som begge forutsetter full utbygging av Granfosskrysset og svært omfattende utnyttelse av arealene på og rundt et eventuelt lokk til næringsbygg og boliger. Området har betydelige natur- kvaliteter.

Vil statsråden medvirke til at det blir utredet et tredje alternativ for eksempel med utgangspunkt i ideskissen fra Oslo Natur og Ungdom?"


Les hele debatten