Spørretimespørsmål fra Ole Johs. Brunæs (H) til samferdselsministeren

Datert: 29.11.1995
Besvart: 06.12.1995 av samferdselsminister Kjell Opseth

Ole Johs. Brunæs (H)

Spørsmål

Ole Johs. Brunæs (H): "Konsesjon for riksveisambandet Moss - Horten ble tildelt Fosen Trafikklag A/S i henhold til pressemelding nr. 58/95 av 12. september 1995. Konsesjonsbetingelsene skulle være oppfylt pr. 1. oktober 1995, men det er ennå ikke fremkommet at disse er oppfylt.

Kan departementet garantere reisetid og avgangsfrekvenser minst på dagens nivå, og kan departementet garantere prisreduksjoner for de reisende fra 1. januar 1996?"


Les hele debatten