Spørretimespørsmål fra Arne Haukvik (Sp) til samferdselsministeren

Datert: 30.11.1995
Besvart: 06.12.1995 av samferdselsminister Kjell Opseth

Arne Haukvik (Uav)

Spørsmål

Arne Haukvik (Sp): "NSB planlegg å byggje parkeringshus over bakken ved terminalen i Bjørvika. Dette vil føre til mykje trafikk på bakkenivå, noko som burde vore unngått.

Dessutan, meiner statsråden det er rett å nytte Noregs dyraste tomt til dette føremålet, når parkeringsplassane heilt greitt kan leggjast under bakken?"


Les hele debatten