Spørretimespørsmål fra Jan Tore Sanner (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 29.11.1995
Besvart: 06.12.1995 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Jan Tore Sanner (H)

Spørsmål

Jan Tore Sanner (H): "I et brev til universitetene og høyskolene, 18. oktober 1995, ber Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet om å bli holdt orientert om møter mellom underliggende etater og Stortingets organer slik at departe- mentet kan være til stede. Likeledes bes det om kopi av korrespondanse med Stortinget.

Kan statsråden gi en nærmere presisering av hva som er hensikten med brevet?"


Les hele debatten