Spørretimespørsmål fra Laila Kaland (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 30.11.1995
Besvart: 06.12.1995 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Laila Kaland (A)

Spørsmål

Laila Kaland (A): "Det blir hevda frå fleire hald at Reform 94 gjer det umogleg å utvise svært vanskelege og umotiverte elevar frå skulen. Dette kan medføre store problem både for medelevar og lærarar.

Meiner statsråden at skulen ikkje lenger kan utvise elevar etter innføring av Reform 94?"


Les hele debatten