Spørretimespørsmål fra Ola T. Lånke (KrF) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 01.12.1995
Besvart: 06.12.1995 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Ola T. Lånke (KrF)

Spørsmål

Ola T. Lånke (KrF): "I skolens norskundervisning skilles det mellom hovedformer som er de offisielt tillatte ord og sideformer som bare kan brukes i "alle andre sammenhenger".

Hva vil statsråden gjøre for å få slutt på denne forvirringa i norsk språkopplæring?"


Les hele debatten