Spørretimespørsmål fra Tor Nymo (Sp) til justisministeren

Datert: 28.11.1995
Besvart: 06.12.1995 av justisminister Grete Faremo

Tor Nymo (Sp)

Spørsmål

Tor Nymo (Sp): "De mange narkotika- og dopingbeslagene setter Kripos i en alvorlig knipe. Med hele seks måneders ventetid for å få gjennomført laboratorie- undersøkelser av beslag velger ofte påtalemyndigheten å reise straffesak før analyseresultatene foreligger.

Hva vil statsråden gjøre for å unngå opphoping av analyser ved kjemisk institutt på Kripos?"


Les hele debatten