Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til justisministeren

Datert: 01.12.1995
Besvart: 06.12.1995 av justisminister Grete Faremo

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): "Regjeringen vil gi økte ressurser til hovedstaden for å intensivere kampen mot narkotika. Narkoflommen når nye høyder også over Svinesund og andre grensestasjoner i Østfold. De mange narko- og spritsakene krever store ressurser til tollvesenets grensekontroll og til etterforskerne ved politi- og lensmannsetaten i Halden.

Hva vil statsråden bidra med til dette arbeidet?"


Les hele debatten