Spørretimespørsmål fra Carl I. Hagen (FrP) til barne- og familieministeren

Datert: 01.12.1995
Besvart: 06.12.1995 av barne- og familieminister Grete Berget

Carl I. Hagen (FrP)

Spørsmål

Carl I. Hagen (FrP): "Har barneverntjenesten en plikt etter barnevernlovens § 4-21 til å hjelpe biologiske foreldre, som er fratatt omsorgen for et barn, til å komme i en slik posisjon at de igjen kan ha omsorgen for barnet, og er i tilfelle denne plikt avhengig av hva barneverntjenesten mener om plasseringstidens lengde?"


Les hele debatten