Spørretimespørsmål fra Valgerd Svarstad Haugland (KrF) til helseministeren

Datert: 30.11.1995
Besvart: 06.12.1995 av helseminister Werner Christie

Valgerd Svarstad Haugland (KrF)

Spørsmål

Valgerd Svarstad Haugland (KrF): "Kva kan helseministeren gjera for at kommunehelsetenestelova vert brukt for å få fram helsemessige konsekvensar ved hovedflyplassen på Gardermoen, no når støyforskriftene vert utarbeidd?"


Les hele debatten