Spørretimespørsmål fra Erling Folkvord (RV) til forsvarsministeren

Datert: 24.11.1995
Besvart: 06.12.1995 av forsvarsminister Jørgen Kosmo

Erling Folkvord (RV)

Spørsmål

Erling Folkvord (RV): "Kartlegging av de som er kommunistsympatisører "eller mistenkes for å være det" er fra 1953 angitt som jobb nr. "A 1" i en instruks for statens hemmelige Stay behind-hær. Instruksen krevde detaljerte navnelister og at "graden av vedkommendes rødhet angis ved bokstanene a, b og c. A betyr aktiv kommunist, b betyr medlem av NKP, c betyr medløper/sympatisør".

Er en slik aktiv kartlegging i samsvar med forsikringene om at Stay behind skulle ligge i ro i fredstid?"


Les hele debatten