Spørretimespørsmål fra Kjellaug Nakkim (H) til administrasjonsministeren

Datert: 01.12.1995
Besvart på vegne av: Administrasjonsministeren
Besvart: 06.12.1995 av justisminister Grete Faremo

Kjellaug Nakkim (H)

Spørsmål

Kjellaug Nakkim (H): "I Aftenposten 27. november 1995 påstås at de har en rekke eksempler hvor journalføringen i departementene åpenbart er i strid med offentlighetslovens forskrifter. Det fremkommer at politikerne og byråkratene sensurerer opplys- ninger i journalene ved å sladde vekk ubehagelige og følsomme opplysninger.

Hvilke tiltak akter statsråden å gjennomføre overfor departementene slik at korrekt journalføring blir gjennomført og i overensstemmelse med offentlighetslovens formål?"


Les hele debatten