Spørretimespørsmål fra Odd Roger Enoksen (Sp) til nærings- og energiministeren

Datert: 01.12.1995
Besvart: 06.12.1995 av nærings- og energiminister Jens Stoltenberg

Odd Roger Enoksen (Sp)

Spørsmål

Odd Roger Enoksen (Sp): "Stortinget vedtok høsten 1992 i forbindelse med behandlingen av St.prp. nr. 122 for 1991-92 nye retningslinjer for salg av gjenvunnet kraft i industrien.

Når vil det foreligge retningslinjer for praktisering av Stortingets vedtak, slik at nye enøk-prosjekter i industrien kan gjennomføres i tråd med Stortingets intensjoner?"


Les hele debatten