Spørretimespørsmål fra Arne Haukvik (Uavh) til helseministeren

Datert: 16.05.1997
Besvart på vegne av: Helseministeren
Besvart: 21.05.1997 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Reidar Sandal

Arne Haukvik (Uav)

Spørsmål

Arne Haukvik (Uavh): Kva vil Sosial- og helsedepartementet gjere for å auke utdanningskapasiteten for sjukepleiarar?


Les hele debatten