Spørretimespørsmål fra Siri Flenstad (Sp) til sosialministeren

Datert: 30.11.1995
Fremsatt av: Tove Kari Viken (Sp)
Besvart: 06.12.1995 av sosialminister Hill-Marta Solberg

Siri Flenstad (Sp)

Spørsmål

Siri Flenstad (Sp): "I dag er det ingen offentlig godkjenningsordning med hensyn til krav om kompetanse og innhold i behandlingstilbudet for institusjoner som tilbyr behandling for rusmisbrukere.

Vil statsråden medvirke til at det etableres en slik godkjennings- ordning?" Tatt opp av Tove Kari Viken


Les hele debatten