Spørretimespørsmål fra Roy N. Wetterstad (Uavh) til sosialministeren

Datert: 30.11.1995
Besvart: 06.12.1995 av sosialminister Hill-Marta Solberg

Roy N. Wetterstad (Uav)

Spørsmål

Roy N. Wetterstad (Uavh): "I Sverige arbeides det med et forslag om å omsette Systembolagets varer fra mobile utsalg på bygdene. "Polbusser" burde også være en god løsning for å øke tilgjengeligheten av legale alkoholholdige varer i norske distrikter.

Finner statsråden det interessant å vurdere en slik ide?"


Les hele debatten