Spørretimespørsmål fra Dag C. Weberg (H) til landbruksministeren

Datert: 04.12.1995
Rette vedkommende: Samferdselsministeren
Besvart: 10.01.1996 av samferdselsminister Kjell Opseth

Dag C. Weberg (H)

Spørsmål

Dag C. Weberg (H): "Anser landbruksministeren at det er samsvar mellom foreslåtte erstatningsbeløp og de avståelser av landbruksareal og gårdsanlegg som følger av Gardermo-utbyggingen?"


Les hele debatten