Spørretimespørsmål fra Tove Kari Viken (Sp) til miljøvernministeren

Datert: 04.01.1996
Besvart: 10.01.1996 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Tove Kari Viken (Sp)

Spørsmål

Tove Kari Viken (Sp): "Returpant på gamle bildekk dekker ikke de faktiske kostnadene med innsamling og frakt. Dette fører til at brukte dekk blir liggende rundt omkring istendenfor å bli samlet inn.

Hva vil statsråden gjøre for å få samlet inn disse dekka, slik intensjonene med panteordningen var?"


Les hele debatten