Spørretimespørsmål fra Terje Sandkjær (Sp) til samferdselsministeren

Datert: 18.12.1995
Besvart: 10.01.1996 av samferdselsminister Kjell Opseth

Terje Sandkjær (Sp)

Spørsmål

Terje Sandkjær (Sp): "Ifølge Dagsnytt 18. desember 1995 vurderer oljeselskapene å la tank- biler frakte flydrivstoff til den nye hovedflyplassen på Gardermoen. Stortingsvedtaket om utbygging av hovedflyplassen forutsatte at drivstoff til flyplassen skal transporteres med jernbane.

Vil statsråden konstatere at denne forutsetningen står ved lag?"


Les hele debatten