Spørretimespørsmål fra Syver Berge (Sp) til samferdselsministeren

Datert: 20.12.1995
Besvart: 10.01.1996 av samferdselsminister Kjell Opseth

Syver Berge (Sp)

Spørsmål

Syver Berge (Sp): "Ved makeskifte på Gardermoen, der areal tilhøyrande Opplysningvesenets fond vert nytta, er det sett ei bindingstid på 90 år før grunneigaren får full uinnskrenka råderett over eigedomen.

Meiner statsråden at ei slik bindingstid er nødvendig?"


Les hele debatten