Spørretimespørsmål fra Ole Johs. Brunæs (H) til samferdselsministeren

Datert: 03.01.1996
Besvart: 10.01.1996 av samferdselsminister Kjell Opseth

Ole Johs. Brunæs (H)

Spørsmål

Ole Johs. Brunæs (H): "Opplysninger i pressen i senere tid gir inntrykk av at kostnadene ved utbyggingen av Oslo Hovedflyplass Gardermoen kan bli høyere enn forutsatt.

Følger utbyggingen av Oslo Hovedflyplass Gardermoen fremdriftsplanene, og ligger utbyggingskostnadene i henhold til de vedtatte budsjetter?"


Les hele debatten