Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til helseministeren

Datert: 28.12.1995
Besvart: 10.01.1996 av helseminister Gudmund Hernes

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): "Ulike signaler om bruken av tannfyllingsmaterialer skaper usikkerhet hos pasienter og tannhelsepersonale. Skepsisen til fortsatt amalgambruk er økende, og Statens helsetilsyn ønsker nå at tannleger unngår amalgam til gravide. Samtidig har de vanligste alternativene, det vil si plastfyllinger, svakheter blant annet fordi de lekker ut farlige stoffer som kan skade fostre og små barn.

Hva er statsrådens anbefalinger ved bruken av tannfyllingsmaterialer?"


Les hele debatten