Spørretimespørsmål fra Ane Sofie Tømmerås (A) til justisministeren

Datert: 04.12.1995
Besvart: 10.01.1996 av justisminister Grete Faremo

Ane Sofie Tømmerås (A)

Spørsmål

Ane Sofie Tømmerås (A): "Drapet på Bouchiki på Lillehammer 21. juli 1973 sjokkerte hele nasjonen. Det har i ettertid vært reist flere spørsmål i forhold til hvordan norske myndigheter kan hjelpe de etterlatte, blant annet gjennom billighetserstatning og fri rettshjelp. Det fremgår nå at Bouchikis sønn har fått avslag på søknaden om fri rettshjelp.

Kan statsråden redegjøre for status i saken og hvilke muligheter norske myndigheter har for å bidra?"


Les hele debatten