Spørretimespørsmål fra Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) til justisministeren

Datert: 04.01.1996
Besvart: 10.01.1996 av justisminister Grete Faremo

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Spørsmål

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp): "I St.prp. nr. 1 for 1995-96 heiter det mellom anna: Justis- departementet vil vurdere den ytre organiseringa av domstolane i Stavanger, Haugesund, Bergen og Trondheim.

Kva planar har statsråden for organiseringar og kva er grunngjevinga?"


Les hele debatten