Spørretimespørsmål fra Unn Aarrestad (Sp) til justisministeren

Datert: 04.01.1996
Besvart: 10.01.1996 av justisminister Grete Faremo

Unn Aarrestad (Sp)

Spørsmål

Unn Aarrestad (Sp): "Ifylgje Aftenposten 30. desember 1995 var 428 (97%) av nødmeldingane som i 1995 kom inn til hovedredningssentralane på Sola og i Bodø, falske.

Kva vil statsråden gjera for at ikkje alle dei falske meldingane skal svekka tilliten til nødmeldesystemet?"


Les hele debatten