Spørretimespørsmål fra Bjørn Hernæs (H) til forsvarsministeren

Datert: 02.01.1996
Besvart: 10.01.1996 av forsvarsminister Jørgen Kosmo

Bjørn Hernæs (H)

Spørsmål

Bjørn Hernæs (H): "Stiftelsen Militærhistorisk Forum Østlandet (SMFØ) er tilbudt en bevaringsverdig artillerioffisersmesse fra ca 1890. Messen kan flyttes og deretter brukes til forlegning og oppholdsrom for flyentusiaster og Forsvarsmuseets samarbeidspartnere ved flysamlingen på Gardermoen, i henhold til SMFØs prosjekt. Beslutningen haster for å sikre verdifulle gjenstander.

Hva vil forsvarsministeren gjøre for omsider å få en løsning på saken?"


Les hele debatten