Spørretimespørsmål fra Kjell Engebretsen (A) til sosialministeren

Datert: 15.12.1995
Besvart: 10.01.1996 av sosialminister Hill-Marta Solberg

Kjell Engebretsen (A)

Spørsmål

Kjell Engebretsen (A): "I en trygdesak hvor to rådgivende leger kommer frem til diamentralt ulik konklusjon hvor den ene støtter søknaden og den andre ikke gjør det, har vi nå eksempel på at søknaden blir avslått uten innhenting av ytterligere uttalelser.

Mener statsråden at dette kan føre til vilkårlig behandling av søknadene, og om så er tilfelle, ser statsråden muligheter for å forhindre en slik utvikling?"


Les hele debatten