Spørretimespørsmål fra Jan Simonsen (FrP) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 13.12.1995
Besvart: 10.01.1996 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Reidar Sandal

Jan Simonsen (Uav)

Spørsmål

Jan Simonsen (FrP): "Høgskolen i Akershus, som har fått i oppdrag av departementet å evaluere Reform 94, har foreløpig konkludert kritisk. Nå har departementet stanset dette og et annet evalueringsprosjekt.

Hva er bakgrunnen for at evalueringsprosjektene til Høgskolen i Akershus og NORUT samfunnsforskning i Tromsø, er stanset?"


Les hele debatten