Spørretimespørsmål fra Øystein Djupedal (SV) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 02.01.1996
Besvart: 10.01.1996 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Reidar Sandal

Øystein Djupedal (SV)

Spørsmål

Øystein Djupedal (SV): "Rådgivere i videregående skole blir anbefalt av utdanningsdirektørene å fraråde ungdom å ta omvalg etter grunnkurset, slik de har rett til etter Reform 94, fordi fylkeskommunen da ikke kan garantere et fullført 3-årig utdanningsløp.

Er dette i tråd med de rettigheter Reform 94 gir elever som omfattes av reformen?"


Les hele debatten