Spørretimespørsmål fra Syver Berge (Sp) til landbruksministeren

Datert: 12.01.1996
Besvart: 17.01.1996 av landbruksminister Gunhild Elise Øyangen

Syver Berge (Sp)

Spørsmål

Syver Berge (Sp): "Statsråd Øyangen uttala på sin pressefrokost 20. desember 1995 følgjande i samband med at ho meinte at ei modernisering av meierisektoren var heilt nødvendig: "I tillegg er det et sterkt press fra krefter innenfor landbruket for å oppløse monopolet og sørge for at det blir mer konkurranse."

Er dette berre ein påstand frå statsråden, eller kan statsråden gjera greie for kvar det sterke presset innafor landbruket kjem frå?"


Les hele debatten