Spørretimespørsmål fra Ola T. Lånke (KrF) til kommunal- og arbeidsministeren

Datert: 21.12.1995
Besvart: 17.01.1996 av kommunal- og arbeidsminister Gunnar Berge

Ola T. Lånke (KrF)

Spørsmål

Ola T. Lånke (KrF): "På bakgrunn av fredsavtalen for Bosnia-Hercegovina forbereder Regje- ringen tilbakevending for bosniske flyktninger i Norge. Mange av flyktningene, særlig de fra familier med blandete ekteskap, ser ikke noen framtid i et sam- funn som er "etnisk renset" og som kanskje er ledet av det samme styre som drepte noen av deres nærmeste eller holdt dem i konsentrasjonsleir.

Hvordan vurderer statsråden spørsmålet om å gjennomføre tilbakevendingen for disse flyktningene?"


Les hele debatten