Spørretimespørsmål fra Morten Lund (Sp) til kommunal- og arbeidsministeren

Datert: 04.01.1996
Besvart: 17.01.1996 av kommunal- og arbeidsminister Gunnar Berge

Morten Lund (Sp)

Spørsmål

Morten Lund (Sp): "Ifølge oppslag i Fosna-Folket 2. januar 1996 oppleves urealistisk korte tidsfrister som et økende problem innenfor byggebransjen. Ikke minst er offentlige byggherrer kjent for å kreve kort byggetid.

Hvordan kan sentrale myndigheter bidra til at offentlige byggherrer velger en framdrift som sikrer best mulig økonomi og kvalitet i den enkelte byggesak og for byggevirksomheten som helhet?"


Les hele debatten