Spørretimespørsmål fra Ola T. Lånke (KrF) til kommunal- og arbeidsministeren

Datert: 11.01.1996
Besvart: 17.01.1996 av kommunal- og arbeidsminister Gunnar Berge

Ola T. Lånke (KrF)

Spørsmål

Ola T. Lånke (KrF): "I Trondheim er en kommunepolitiker nektet permisjon av sin arbeidsgiver for å være heltids kommunalråd i en tidsavgrenset periode.

Vil statsråden ta initiativ for å bedre mulighetene for personer tilknyttet private virksomheter å påta seg potitiske verv?"


Les hele debatten