Spørretimespørsmål fra Erling Folkvord (RV) til samferdselsministeren

Datert: 12.01.1996
Besvart: 17.01.1996 av samferdselsminister Kjell Opseth

Erling Folkvord (RV)

Spørsmål

Erling Folkvord (RV): "Det har vært mange alvorlige ulykker der vogntog har vært blanda inn.

Hva vil bli gjort for å redusere antall vogntog og risikoen slike kjøretøy utgjør i trafikken?"


Les hele debatten