Spørretimespørsmål fra Erling Folkvord (RV) til barne- og familieministeren

Datert: 12.01.1996
Besvart: 17.01.1996 av barne- og familieminister Grete Berget

Erling Folkvord (RV)

Spørsmål

Erling Folkvord (RV): "Våren 1994, da 315 personer hadde fått gjeldsordning hos namsmannen, sa statssekretær Fossum til Aftenposten at gjeldsordningsloven hadde medvirket til at "så mange som 40 000 personer med betalingsproblemer" hadde fått frivillig gjeldsordning. Pr. 1. november 1995 var antallet gjeldsorninger hos namsmannen økt til 3 183.

Hvor mange har etter statsrådens mening oppnådd en frivillig, utenom- rettslig gjeldsordning?"


Les hele debatten