Spørretimespørsmål fra Bjørn Hernæs (H) til forsvarsministeren

Datert: 12.01.1996
Besvart: 17.01.1996 av forsvarsminister Jørgen Kosmo

Bjørn Hernæs (H)

Spørsmål

Bjørn Hernæs (H): "Er forsvarsministeren oppmerksom på at landets forsvarsevne kan bli betydelig svekket som en følge av en mulig flygerflukt fra Luftforsvaret på grunn av strid om avlønning, og har statsråden i så fall tenkt å foreta seg noe for å hindre en så alvorlig utvikling?"


Les hele debatten