Spørretimespørsmål fra Unn Aarrestad (Sp) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 12.01.1996
Besvart: 17.01.1996 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Reidar Sandal

Unn Aarrestad (Sp)

Spørsmål

Unn Aarrestad (Sp): "I fylgje NRK-dagsnytt vil fleire fylke kjøpe inn lærebøker og leiga dei ut til elevane i vidaregåande skular. Lærebokforfattarar og -forlag motset seg dette.

Vil statsråden ta initiativ til ei lovendring for at dette kan gjerast og elevane på denne måten kan spara fleire tusen kroner årleg?"


Les hele debatten