Spørretimespørsmål fra Bjørn Hernæs (H) til landbruksministeren

Datert: 15.01.1996
Besvart: 24.01.1996 av landbruksminister Gunhild Elise Øyangen

Bjørn Hernæs (H)

Spørsmål

Bjørn Hernæs (H): "Ifølge Bondebladet har fylkesveterinæren i Trøndelag foreslått å forby å slippe sau på beite i kjerneområdet for bjørn. Med de muligheter for utvidelser som ligger i forslaget, bør det avklares om det er meningen at det er husdyrene som skal fordrives fra norske distrikter.

Har landbruksministeren godkjent forslaget, eller har hun, hvis så ikke er tilfelle, foretatt seg noe for å dempe forslagslysten blant embetsmenn innenfor sitt ansvarsområde?"


Les hele debatten