Spørretimespørsmål fra Tor Nymo (Sp) til kommunal- og arbeidsministeren

Datert: 18.01.1996
Besvart på vegne av: Kommunal- og arbeidsministeren
Besvart: 24.01.1996 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Tor Nymo (Sp)

Spørsmål

Tor Nymo (Sp): "Rattsø-utvalgets innstilling foreligger ennå ikke trykt som en offentlig utredning (NOU), samtidig som høringsfristen er så tidlig som 15. mars 1996. Hver kommune vil heller ikke få tilsendt mer enn to eksemplarer av utvalgets innstilling.

Mener statsråden det er viktigere å orientere media i hovedstaden enn de som blir berørt ute i kommunene av de foreslåtte nedskjæringene?"


Les hele debatten