Spørretimespørsmål fra Håkon Steinar Giil (Sp) til kommunal- og arbeidsministeren

Datert: 19.01.1996
Besvart: 24.01.1996 av kommunal- og arbeidsminister Gunnar Berge

Håkon Steinar Giil (Sp)

Spørsmål

Håkon Steinar Giil (Sp): "Rattsø-utvalet si innstilling vart avgitt 11. januar 1996. Høyringsfristen er kort, 15. mars 1996. Fylkesmennene skal uttale seg og i tillegg er KS, NHO, LO, YS, AF og Norsk Lærarlag høyringsinstans. Dei einskilde fylkeskommunane og kommunane har ikkje høve til å uttale seg.

Meiner kommunal- og arbeidsministeren at dette er eit demokratisk forsvarleg høyringsopplegg i ei sak som har så alvorlege konsekvensar for fylka, kommunane og menneska som bur der?"


Les hele debatten