Spørretimespørsmål fra Unn Aarrestad (Sp) til kulturministeren

Datert: 17.01.1996
Besvart: 24.01.1996 av kulturminister Åse Kleveland

Unn Aarrestad (Sp)

Spørsmål

Unn Aarrestad (Sp): "Ifylgje NRK-dagsnytt vil fleire fylke kjøpe inn lærebøker og leiga dei ut til elevane i vidaregåande skular. Lærebokforfattarar og -forlag motset seg dette.

Vil statsråden ta initiativ til ei lovendring for at dette kan gjerast, og elevane på denne måten kan spara fleire tusen kroner årleg?"


Les hele debatten