Spørretimespørsmål fra Arne Haukvik (Sp) til kulturministeren

Datert: 18.01.1996
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Arne Haukvik (Uav)

Spørsmål

Arne Haukvik (Sp): "Oslos einaste lokal-TV-konsesjon er gjeve til ei søkjargruppe der hovudinteressentane aldri har produsert lokal-TV-sendingar i Oslo. Pionerane i Oslo TV har lang røynsle, og tok signala frå komiteen om å gå saman i fellessøknad.

Meiner statsråden det er rett å sette desse utanfor nå når Stortinget har opna for betre finansieringsmåtar, og er det rett at Oslo blir avspist med berre ein konsesjon når til dømes Møre og Romsdal har tre?"


Les hele debatten