Spørretimespørsmål fra Jan Simonsen (FrP) til justisministeren

Datert: 17.01.1996
Besvart: 24.01.1996 av justisminister Grete Faremo

Jan Simonsen (Uav)

Spørsmål

Jan Simonsen (FrP): "For å løse den umiddelbare krisen ved Oslo politikammers utlendings- seksjon bevilget Stortinget i 1994 6,8 mill. kroner til denne avdelingen for budsjettåret 1995, fordelt med 12 nye faste stillinger og korttids- engasjementer tilsvarende 8 årsverk.

Når ble disse stillingene besatt, og hvordan har prosedyren for ansettelsene vært?"


Les hele debatten