Spørretimespørsmål fra Peter Angelsen (Sp) til handelsministeren

Datert: 17.01.1996
Besvart: 24.01.1996 av handelsminister Grete Knudsen

Peter Angelsen (Sp)

Spørsmål

Peter Angelsen (Sp): "En canadisk professor i internasjonal rett har etter oppdrag fra Høge Nord Alliansen vurdert det amerikanske importforbudet for selskinn og slår fast at importforbudet som ble innført i 1972 er i strid med bestemmelsene i WTO-avtalen.

Vil statsråden med bakgrunn i dette ta opp saken med myndighetene i USA for å få importforbudet fjernet og eventuelt ta saken opp i fellesskap med andre land som er berørt?"


Les hele debatten