Spørretimespørsmål fra Rita H. Roaldsen (Sp) til forsvarsministeren

Datert: 19.01.1996
Besvart: 24.01.1996 av forsvarsminister Jørgen Kosmo

Rita H. Roaldsen (Sp)

Spørsmål

Rita H. Roaldsen (Sp): "Innføring av fordelsbeskatning på boliger for yrkesbefal i Forsvaret kan få negative bosettingskonsekvenser for mange forsvarskommuner. Yrkesbefal som blir beordret kan velge å pendle i stedet for å ta med familien.

Hva vil forsvarsministeren gjøre for å unngå dette?"


Les hele debatten