Spørretimespørsmål fra Magnar Sortåsløkken (SV) til sosialministeren

Datert: 19.01.1996
Besvart: 24.01.1996 av sosialminister Hill-Marta Solberg

Magnar Sortåsløkken (SV)

Spørsmål

Magnar Sortåsløkken (SV): "Utgangspunktet for den nye yrkesskadeerstatningsloven var ønsket om en bedre erstatning, raskere og mer rettferdig oppgjør. Rapporter utarbeidet ved Arbeidsmedisinsk avdeling ved Regionsykehuset i Trondheim bekrefter at mye gjennstår. Svært mange av oppgjørene skjer fremdeles etter mange år, noe som kan skyldes manglende kunnskap om loven. Staten gjennom folketrygden taper i mellomtiden mye penger på at loven ikke fungerer etter hensikten.

Hva vil statsråden gjøre for å rydde opp i dette?"


Les hele debatten