Spørretimespørsmål fra Siri Frost Sterri (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 16.01.1996
Besvart: 24.01.1996 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Reidar Sandal

Siri Frost Sterri (H)

Spørsmål

Siri Frost Sterri (H): "Reform 97 starter høsten 1997. Endringer i opplæringslovene har vært forutsatt behandlet i vårsesjonen 1996 i Stortinget. Ifølge meldinger i media vil denne viktige saken som bl.a. inneholder en rekke uavklarte spørsmål knyttet til reformen, bli forsinket fra departementets side.

Mener statsråden på denne bakgrunn min frykt for at også Reform 97 står i fare for å bli en hastverksreform?"


Les hele debatten